Pravilnik

ŠD Šmartno bo svojim članom povrnilo prijavnino na športnih prireditvah, če bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

  • V primeru ekipe mora biti enak ali večji del polovice ekipe včlanjen v ŠD Šmartno, torej (2/4, 3/5).
  • Udeleženci se morajo udeležiti vsaj dveh dogodkov, ki jih prireja ŠD Šmartno.
  • Obvezno se mora prijaviti na tekmovanjih pod imenom ŠD Šmartno.
  • Obvezno mora od organizatorja pridobiti potrdilo o vplačilu (blagajniški prejemek, oz. račun).
  • Udeležencu se povrne max. prijavnina 20 € za posamezno tekmovanje (v primeru ekipe pa 50€).
  • Posameznik dobi povrnjene prijavnine v letu 2023 max. za 100€, četudi je za prijavnine potrošil več.
  • Za dogodke, ki jih prireja ŠD Šmartno, kritje ni mogoče.
  • Vsak posameznik naj potrdila o vplačilu startnin hrani pri sebi doma. Društvo bo izplačevalo stroške startnin samo v mesecu decembru vsem članom, ki bodo predložili potrdila in bodo izpolnjevali navedene pogoje.
  • Aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi Miklavževega teka.
  • V kolikor je mogoče, mora ekipa ali posameznik posredovati fotografijo s tekmovanja, za objavo na socialnih omrežjih.

Odbor ŠD Šmartno