POGOJI SODELOVANJA NA MIKLAVŽEVEM TEKU

Z oddajo prijavnice in s plačilom startnine potrjujem, da:

– so vsi podatki, ki sem jih vpisal v elektronsko prijavnico resnični;

– sem seznanjen in se strinjam s pogoji razpisa tekmovanja ter se udeležujem oziroma tekmujem na lastno odgovornost;

– izjavljam, da sem zdrav in pripravljen na napore, ki se pojavljajo na tekmovanju;

– zoper organizatorja ne bom vložil nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršne koli škode ali poškodbe, ki bi jo utrpel v zvezi s tekmovanjem;

– soglašam, da se vsi podatki, ki so lahko fotografije, filmski in video posnetki, intervjuji in vse kar je v zvezi s tekmovanjem, lahko objavijo v sredstvih obveščanja, ne da bi za njih zahteval kakršno koli povračilo ali plačilo;

– strinjam se s prejemanje obvestil po elektronski pošti.

Upošteval bom vsa navodila, predpise ter priporočila organizatorja.

Organizator ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi jo lahko povzročil sebi ali tretji osebi.                        

V CELOTI SE STINJAM Z ZGORAJ NAVEDENIMI POGOJI.

 

TERMS AND CONDITIONS FOR ST. NICHOLAS RACE CONTESTANTS

By submitting application form and executing payment of the participation fee I hereby warrant that:

– all the given information into the electronic application form is true;

– I am aware of the risks of race and agree to the terms and conditions of tender and I acknowledge that I participate in the event at my own risk;

– I am fit and ready to participate at race;

– I release organizer from any liability for any injury or damage suffered in relation to my attendance and participation at race;

– I declare that all information, such as photographs, film and video clips, interviews etc. in relation to the race, can be published in the media, without any reimbursement or payment;

– I agree to receive e-mail notifications.

I will respect all instructions, rules and recommendations of the organizer.

The organizer is not liable for any damage that might be caused by you or a third party.

I HAVE READ AND AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS.