I.

V Pokalu ŠD Šmartno lahko tekmujejo samo člani ŠD Šmartno, ki so poravnali članarino za tekoče leto.

 

II.

Tekmovanje poteka v moški in ženski konkurenci.

 

III.

Točkovanje je v vseh disciplinah enako.

 

mesto

št. točk

mesto

št. točk

mesto

št. točk

1.

50

11.

20

21.

10

2.

40

12.

19

22.

9

3.

35

13.

18

23.

8

4.

30

14.

17

24.

7

5.

28

15.

16

25.

6

6.

26

16.

15

26.

5

7.

24

17.

14

27.

4

8.

23

18.

13

28.

3

9.

22

19.

12

29.

2

10.

21

20.

11

30.

1

Vsako naslednje mesto se točkuje z 1 točko.

 

IV.

Najboljši trije v vsaki disciplini (moški in ženske) prejmejo medalje.

 

V.

Zmagovalec/ka Pokala ŠD Šmartno postane tisti/a športnik/ca, ki v skupnem seštevku zbere največje število točk.

 

VI.

V primeru enakega števila točk se upošteva več udeležb na disciplinah za Pokal ŠD Šmartno za tekoče leto, če to ni mogoče se upošteva večje število višjih mest, če tudi to ni mogoče, o višji uvrstitvi odloča žreb.

 

VII.

Najboljši športnik in najboljša športnica bosta trajno vpisana na pokal, ki je last ŠD Šmartno.

 

VIII.

Najboljših šest v absolutni konkurenci (moški in ženski) prejmejo pokale v trajno last.

Tisti tekmovalci, ki se bodo udeležili vsaj 5 disciplin, prejmejo praktično nagrado.

Tisti tekmovalci, ki se udeležijo vseh disciplin, prejmejo še dodatno nagrado.

 

IX.

Vsi termini in rezultati bodo objavljeni na spletni strani sd-smartno.si.

 

X.

Za vse pritožbe, pohvale in predloge je pristojna posebna tričlanska komisija, ki je bila izvoljena na organizacijskem odboru za Pokal ŠD Šmartno (Matic Hribar, Andraž Dežman in Matej Drolc).

 

XI.

Podelitev nagrad bo na rednem občnem zboru ŠD Šmartno.