Preventivni ukrepi na vodotokih v KS Šmartno

(3.5.2015)

V ponedeljek 27.4.2015 so Člani PGD Šmartno v Tuhinju v sodelovanju s civilno zaščito Občine Kamnik izvajali preventivne ukrepe na vodotokih v KS Šmartno. Z delovnimi stroji so in s pomočjo traktorjev so poglabljali strugo reke Nevljice na najbolj kritičnih točkah, kjer običajno ob večjih količinah padavin, zaradi visokega nivoja struge reka poplavlja. Na dveh odsekih (Šmartno in Buč) so iz reke izvozili več 100 kubičnih metrov proda. Ob tem je prišlo tudi do poškodovanja vodovodne cevi, zaradi česar je bila motena oskrba s pitno vodo v spodnjem delu Buča. S hitrim posredovanjem je bila poškodba v popoldanskih urah sanirana. PGD Šmartno v Tuhinju se prebivalcem spodnjega dela Buča opravičuje za vse nevšečnosti.

Ob zadnjih poplavah novembra 2014 se je pokazalo, da so tovrstni ukrepi smiselni, saj se možnost razlitja močno zmanjša. PGD Šmartno si bo skupaj s CZ prizadevalo, da tudi v prihodnjih letih nadaljuje s tovrstnimi akcijami in s tem zavaruje prebivalce KS Šmartno pred nevarnostmi poplav.

Igor Žavbi

Podžupan Občine Kamnik

 poplave