Posodobitve obstoječih evidenc meteorne kanalizacije in vodovoda

(14.4.2015)

Spoštovani!

Občina Kamnik je za namene posodobitve obstoječih evidenc meteorne kanalizacije in vodovoda začela s projektom pregleda in geodetskega snemanja obstoječe infrastrukture. To je za nas predvsem pomembno zato, da znamo pravilno oceniti, kakšne bodo investicije ob začetku gradnje sekundarnih infrastrukturnih vodov po Tuhinjski dolini, ki so trenutno v projektiranju. Večina obstoječe infrastrukture je bila grajena v okviru vaških oz. krajevnih skupnosti in za njo ne obstaja zadovoljiva dokumentacija.

Kot predsednike krajevnih skupnosti vas lepo prosimo, da kar se da dobro sodelujete z geodeti na terenu, saj je naš skupen interes, da vsi poznamo točen potek infrastrukture in ga vpišemo v ustrezne evidence. Tako bo vsak morebiten investitor v infrastrukturo cest (npr. plin, telekom, itd.) za poseg v prostor potreboval tudi soglasje lastnikov obstoječe infrastrukture, za nov poseg.

V tem tednu so pričeli s terenskimi meritvami in sicer:

1.       Torek 14.04.2015 ob 9:00 za območje Soteske,

2.       Sreda 15.04.2015 ob 9:00 za območje vodovodnega sistema Markovo,

3.       Četrtek 16.04.2015 ob 9:00 za območje vodovodnega sistema Šmartno – Buč.

Lepo prosimo, da nam na terenu pomagate z informacijami, če jih imate. Večinoma so bile te infrastrukture grajene z udarniškimi akcijami in mogoče se še kdo od vas krajanov spomni, kako so trase potekale.

Če imate še kakšno koli vprašanje, se obrnite na info.kohezija@kamnik.si  oziroma nas lahko pokličete na 01/8318-208.

Za vaše sodelovanje se že v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

Občina Kamnik

Marjana Kadunc

Strok. sodel. VII/1

01/8318-208