Št. Priimek in Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Točke Mesto
1 Stražar Uroš   1  0 0 3 10 
2 Zabavnik Mitja 1   1  0 0  0 0 2 11 
3 Stražar Matjaž    2 1,5   1  0 0 10,5 6
4 Slapnik Vili  2 1    2  0,5  0,5 1 1 10
5 Hribar Drago  2  1    1  0 0  0 7
6 Hočevar Milan  1 2 0,5  –    1  1 1 7,5
7 Hribar Janez 2  2 1    0,5  2 14,5
8 Pestotnik Marjan  1  1,5  2  0    1,5 14
9 Berlic Srečko  2  2 1,5 2  2  1,5  0   1 13
10 Jeras Lado  2  2 1 2 1  0,5    2 15,5 1
11 Volkar Zdravko  2 2 2 1  1   0  0 1  0   11

Razpored partij 

Krog Datum Pari
1. 03.11.2015 1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
2. 10.11.2015 12:7 8:6 9:5 10:4 11:3 1:2
3. 17.11.2015 2:12 3:1 4:11 5:10 6:9 7:8
4. 24.11.2015 12:8 9:7 10:6 11:5 1:4 2:3
5. 01.12.2015 3:12 4:2 5:1 6:11 7:10 8:9
6. 08.12.2015 12:9 10:8 11:7 1:6 2:5 3:4
7. 15.12.2015 4:12 5:3 6:2 7:1 8:11 9:10
  22.12.2015 božični prazniki – rezerva
  29.12.2015 novoletni prazniki – rezerva
8. 05.01.2016 12:10 11:9 1:8 2:7 3:6 4:5
9. 12.01.2016 5:12 6:4 7:3 8:2 9:1 10:11
10. 19.01.2016 12:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
11. 26.01.2016 6:12 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1
  02.02.2016 polfinale + finale
  09.02.2016 rezerva
  16.02.2016 polfinale + finale

 

Razpored finalnih partij

polfinalne in finalne partije bodo potekale v torek 2.2.2016 ob 18:00

 

1.mesto   

 Jeras Lado (2)    

4.mesto  Berlic Srečo (2)

 

 Jeras Lado (0)

 
   Berlic Srečo (1) [0]    

5.mesto  Volkar Zdravko (0) [1,5]

     
       Hribar Janez

3.mesto  Pestotnik Marjan (1) [0,5]

     
   Stražar Matjaž (0) [2]
   

6.mesto  Stražar Matjaž (2)

   Hribar janez (2)  

2.mesto

 Hribar Janez (2)
   

 

2016 12016 22016 32016 4