Št. Priimek in Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Točke Mesto
1 Hribar Janez   1 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 13 8
2 Jeras Lado   1,5 0 1,5 2 2 1,5 2 0 2 0 1 15,5 4
3 Stražar Matjaž 1 0,5   0 1 2 2 1 1 1 1 0 1 11,5 9
4 Galin Franc 2 2 2   2 2 2 0,5 2 2 2 1 0,5 2 22 2
5 Berlic Srečko 0 0,5 1 0   2 2 1 1,5 0 2 0 0 0 10 10
6 Zabavnik Mitja 0 0 0 0   2 1 2 2 1 0 0 1 9 11
7 Stražar Uroš 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 1 14
8 Volkar Zdravko 0 0,5 1 1,5 1 1 2   2 2 2 1 0 1 15 5
9 Hribar Drago 0 0 1 0 0,5 0 2 0   0 1 0 0 0,5 5 13
10 Slapnik Vili 1 2 1 0 2 0 2 0 2   2 0 0 1 13 7
11 Pestotnik Marjan 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0   1 0 1 7 12
12 Dolinšek Marjan 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1   0,5 2 21,5 3
13 Cijan Alojz 2 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 1,5   2 25 1
14 Rihter Jože 2 1 1 0 2 1 2 1 1,5 1 1 0 0   13,5 6

Razpored partij 

 

Krog Datum Pari
1. 15.11.2016 1:14 2:13 3:12 4:11 5:10 6:9 7:8
2. 22.11.2016 14:8 9:7 10:6 11:5 12:4 13:3 1:2
3. 29.11.2016 2:14 3:1 4:13 5:12 6:11 7:10 8:9
4. 06.12.2016 14:9 10:8 11:7 12:6 13:5 1:4 2:3
5. 13.12.2016 3:14 4:2 5:1 6:13 7:12 8:11 9:10
6. 20.12.2016 14:10 11:9 12:8 13:7 1:6 2:5 3:4
  27.12.2016 božični prazniki – rezerva
  03.01.2017 novoletni prazniki – rezerva
7. 10.01.2017 4:14 5:3 6:2 7:1 8:13 9:12 10:11
8. 17.01.2017 14:11 12:10 13:9 1:8 2:7 3:6 4:5
9. 24.01.2017 5:14 6:4 7:3 8:2 9:1 10:13 11:12
10. 31.01.2017 14:12 13:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
11. 07.02.2017 6:14 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1 12:13
12. 14.02.2017 14:13 1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
13. 21.02.2017 7:14 8:6 9:5 10:4 11:3 12:2 13:1
  28.02.2017 rezerva
  07.03.2017 rezerva
  14.03.2017 polfinale + finale

 

 

Razpored finalnih partij

polfinalne in finalne partije bodo potekale v torek 7.2.2017 ob 18:00

 

1.mesto   

 Cijan Alojz (2)    

4.mesto  Jeras Lado (2)

 

 Cijan Alojz (1)

 
   Jeras Lado (1) [0]    

5.mesto  Volkar Zdravko (1) [0]

     
       Dolinšek Marjan

3.mesto  Dolinšek Marjan (2)

     
   Dolinšek Marjan (1,5)    

6.mesto  Rihter Jože (1) [2]

   Dolinšek Marjan (2)  

2.mesto

 Galin Franc (0,5) [2]    

 

sah2017