Krajevna skupnost

Šmartno v Tuhinju

AKTUALNA OBVESTILA 

 

KS CistilnaAkcija 2019 A3

Krajanke in krajani Tuhinjske doline bogatejši za 11 kilometrov novega primarnega kanalizacijskega voda in obnovljeno cesto skozi vas Šmartno v Tuhinju

(17.3.2017)

Popoldan je župan Marjan Šarec skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Šmartno v Tuhinju Primožem Malijem s simboličnim prerezom traku odprl obnovljeno cesto skozi vas Šmartno v Tuhinju in kanalizacijsko omrežje. Dogodka pri Kulturnem domu Šmartno v Tuhinju se je udeležili tudi podžupana Igor Žavbi in Matej Slapar, nekatere svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik ter sodelavci službe za izvedbo kohezijskih projektov Občine Kamnik. Poleg predstavnikov izvajalcev del Gorenjske gradbene družbe, SGP Graditelja, Komunalnega podjetja Kamnik in predstavnikov nadzora pa so novo pridobitev pozdravile še številne krajanke in krajani Šmartnega v Tuhinju.

vir: www.kamnik.si

 DSCN9146

DSCN9144DSCN9148DSCN9150DSCN9152DSCN9142DSCN9155DSCN9159

(Foto: Franc Modrijan)

Aktivnosti v KS Šmartno do oktobra 2016

(22.9.2016)

V devetih mesecih letošnjega leta je bilo na območju KS Šmartno izvedenih kar nekaj pomembnih in tudi dragih investicij, ki so prikazane v nadaljevanju.

Zelo aktivno je tudi Športno društvo Šmartno. Te aktivnosti je mogoče prebrati na njihovi splatni strani (tekst in foto Jože Arko).   

 

1. ureditev ob cesti v smartno

Pri ureditvi cestišča pri »vstopu« v Šmartno iz smeri Laz, je bilo potrebno urediti tudi obcestne vodotoke.

1.1 vstop v smartno

Vstop v območje Šmartnega je bil izdelan tudi z namenom upočasnitve prometa in varnosti otrok pred Osnovno šolo Šmartno. Seveda je varna in primerna vožnja predvsem stvar kulture posameznih voznikov.

1.2 vzdrzevanje

Vzdrževanje ni vedno zgledno. Verjamemo, da bo v prihodnje bolje.

2. projekt stevilka 1

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občin Domžale Kamnik in projekt oskrbe s pitno vodo na območju Domžale Kamnik je imel med krajani različne odzive. Proračun občine Kamnik je prispeval 28% sredstev, proračun države je prispeval 11%, kohezijski sklad EU pa je »dal« 61% sredstev.    

2.1 kanalizacija po Tuhinjski dolini

Prekopati, tehnično izvesti in urediti v prvotno stanje zahteva kar veliko znanja in dela, čeprav se nekaterim to zdi enostavno.   

2.2 kanalizacija po dolini

Delo na projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode -1.

2.3 velik projekt

Delo na projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode -2.

2.4 kanalizacija smartno

Veliko dela je bilo tudi v naselju Šmartno.

2.5 kanalizacija voda

Spremljevalni objekti oskrbe s pitno vodo na območju Šmartnega.

4. ravnanje s smetmi v preteklosti

Iz fotografije, ki je nastala pri izkopu za kanalizacijo v Tuhinjski dolini je razvidno, da je bilo ravnanje z odpadki v preteklosti ni bilo zgledno.

5. oporni zid pri cibru

Pred gostilno Pri Čibru je bil na novo izdelan oporni zid. 

5. referendum o druzinski zakonodaji

Spomladi je bil izveden referendum o družinski zakonodaji, ki se ga je v KS Šmartno udeležilo okoli 50% volilnih upravičencev.   

6. 1 cesta proti Psajnovici

Ureditev dela cestišča in mostu na cesti proti Sidolu in Pšajnovici.

6. cesta proti Psajnovici

Dela na mostu in cesti proti Sidolu in Pšajnovici.

6.2 cesta proti Psajnovici

Na cesti proti Pšajnovici so uredili tudi del cestišča, ki se nahaja na plazovitem območju.

7. zgodovina

Telefonska govorilnica, ki je postala del zgodovine. Starejši se spominjamo, kaj je v tistem času pomenil telefon. Današnji mobilni telefoni pa so povsem spremenili način komuniciranja med mladimi. Žal v negativno smer. Seveda je to mnenje avtorja tega zapisa.

7.1 zgodovina

Zgradba na fotografiji je tudi del zgodovine, ki jo je dobro poznati in vredno ohranjati. 

7.2 dediscina

Lastnik starega kozolca je pokazal smisel za ohranjanje kulturne dediščine. Lepo in vredno posnemanja. 

8. smeri neba

Na Gori oziroma Sv. Miklavžu je vedno kaj novega, tokrat kamen s smermi neba, planin in mest.    

8.1. Gora

Obiskovalci na Gori vedno doživijo prijazen sprejem, ki ga ustvarijo člani društva.

8.2 Gora

Predvsem predsedniku Turističnega društva Gora Sv. Miklavž g. Jožetu Korošcu in tudi članom društva gre zasluga, da imamo v KS Šmartno prijetno izletniško rekreacijsko točko. Ne gre pozabiti tudi na razumevanje domačega župnika g. Simona Lorberja, ki je poskrbel za soglasje lastnika.

 

9. ciscenje ceste 260316

Domači gasilci, na čelu s predsednikom KS Šmartno Primožem Malijem, so se izkazali s čistilno akcijo. Vredno posnemanja.

9.1 ciscenje ceste komunala

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik spomladi očistijo nekatere ceste in kanale. Seveda tudi domačini poskrbijo, da se obcestni kanali redno čistijo.   

9.2 ciscenje Kostanj

Očiščen kanal na cesti v Kostanj, ki pa žal ob večjih količinah padavin na »požira« vse pritekle vode.

10. obrezje Sumscica

Narasle vode povzročajo ker veliko problemov, predvsem odnašajo bregove. Sanacije s strani države ni mogoče pričakovati za vsak potoček. Posamezniki zadeve sanirajo z nasadom »vodnih dreves«, predvsem vrbe. Na fotografiji na obrežje Šumščice pri mostu v Stebljevek. Šimenc Janko je zadevo uredil na opisan način.

11. kultura prometa

V OŠ Šmartno veliko časa namenjajo kulturi mladih v prometu. Pohvalno.

12. asfalt smartno

S projektom kanalizacije v Tuhinjski dolini je na novo urejenih kar nekaj odsekov cestišč v Šmartnem in tudi drugje. 

12.1 asfalt

V dobrem letu je skozi naselje Šmartno na novo urejena in asfaltirana cesta. Zahvala občini Kamnik. 

12.2 asfalt

Urejena cesta skozi naselje Šmartno. 

12.3 asfalt

Odcep proti Gradišču.

13. 25 let SLO

Ob 25. obletnici osamosvojitve Slovenije je potekala proslava v Termah Snovik.

13.1 25 let

Ob 25. obletnici osamosvojitve Slovenije je bila proslava tudi v Šmartnem in na Gori. 

14. sneg konec aprila

Konec aprila nas je presenetil sneg.

Razpis za oddajo stanovanja

(11.8.2016)

KS Šmartno v Tuhinju odda v najem stanovanje, ki se nahaja v prvem nadstropju stavbe v Kulturnem domu Šmartno, na naslovu: Šmartno v Tuhinju 27, 1219 Laze v Tuhinju.

Celoten razpis je objavljen na spodnji povezavi.

Javni razpis za oddajo stanovanja.pdf

Ogled gradbišča in predvidena dela v Šmartnem

(31.7.2016)

V ponedeljek, 1.8.2016, ob 17.00 bo na lokaciji pri Šmartnem 6A predstavnik izvajalca del na voljo za vprašanja, pobude, pripombe, ... v zvezi s projekti, ki se izvajajo v Šmartnem.

 

Kohezijski projekti na območju Šmartnega

(31.7.2016) 

Občina Kamnik  je po dolgih letih prizadevanj za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev, v marcu 2016, z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), končno podpisala pogodbe o sofinanciranju projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Domžale – Kamnik ter »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik«.

Na podlagi Odločitev MOP-a o sofinanciranju projektov, ki sta bili izdani v avgustu 2015, smo se odločili, da pričnem z deli v Tuhinjski dolini (Sklop C), kjer je plan izgraditi 11 km kanalizacijskih cevi, 5 črpališč, 12 km vodovodnih cevi, vodovodno črpališče ter dva vodohrana s kapaciteto 100 m3 (Šmartno v Tuhinju) in 400 m3 (Markovo). Za pričetek del v Tuhinjski dolini smo namreč potrebovali potrdilo o upravičenosti projektov s strani MOP-a, saj je Občina Kamnik za izgradnjo kanalizacije in vodovoda na območju Stranj, Tunjic, Volčjega Potoka ter nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik najela premostitvene kredite. Brez zagotovila o pridobitvi nepovratnih sredstev tako velikega projekta, kot je izgradnja komunalne infrastrukture v Tuhinjski dolini, ne bi mogli dokončati z lastnimi sredstvi.

Dela v Tuhinjski dolini so se pričela v septembru 2015, in sicer najprej na kmetijskih površinah, v spomladanskih mesecih pa so se dela pričela tudi na območju regionalne ceste Kamnik - Ločica. Izgradnja kanalizacijskega sistema se počasi bliža koncu, saj je potrebno cevi vgraditi samo še na območju »Kavrana«, vgraditi črpališča ter povrniti zemljišča v prvotno stanje. Pri vodovodnem sistemu nam prav tako manjka še razvod od Soteske do Vira pri Nevljah, vodohran Markovo, dokončujeta pa se vodohran Šmartno v Tuhinju ter črpališče Šmartno v Tuhinju.

 

IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

V Tuhinjski dolini je odvajanje in čiščenje odpadnih voda urejeno le delno. Obstoječa kanalizacija poteka iz naselij Laze v Tuhinju in Zgornji Tuhinj do začasne čistilne naprave v Šmartnem v Tuhinju. Drugje so odpadne vode trenutno speljane v greznice, iz greznic pa se prelivajo v obstoječe meteorne kanale, v bližnje vodotoke, jarke, ponikalnice in na kmetijske površine, kar zelo obremenjuje okolje.

Na območju krajevne skupnosti Šmartno v Tuhinju, se je po projektu vgradil primarni fekalni vod DN 250 in sicer po kmetijskih zemljiščih vse do čistilne naprave, katera se zaradi dotrajanosti ter preobremenjenosti ukinja. Hkrati se je naredil sekundarni vod po JP 661311 (proti kapelici), hkrati ob gradnji vodovoda do vodohrana Šmartno, ki bo potekal po JP 661312( Na ključ),  pa se bo vgradila še fekalna kanalizacija ter posamezni odcepi za hišne priključke. Pričetek del na tem odseku je predvideno v drugi polovici meseca avgusta. Dela bodo trajala nekje do konec meseca oktobra, ko se bo tudi ta odsek asfaltiral, hkrati pa se bo takrat položil še fini asfalt po cesti do kapelice.

 

IZGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA

Namen projekta je izgradnja in izboljšava vodovodnega omrežja na območju občine Kamnik, ki bo zagotavljal zanesljivo oskrbo z varno pitno vodo. Prav tako se s projektom sledi meddržavnim obveznostim, izvajanju strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture ter implementaciji veljavnih predpisov s področja okolja. Primarni namen projekta je celostna rešitev vodovodnega sistema na območju občine Kamnik do leta 2017.

Izgradnja vodovodne infrastrukture skozi Tuhinjsko dolino poteka hkrati z gradnjo kanalizacijske infrastrukture. V naselju Šmartno v Tuhinju, se je zgradilo črpališče ob JP 661311, ki bo iz centralnega omrežja črpalo vodo do vodohrana Šmarno v Tuhinju (Na ključu) s kapaciteto 100 m3. Gradbena dela so tako na črpališču kot na vodohranu končana. Potrebna so še obrtniška dela ter vgradnja posameznih inštalacij.

Posamezni razvodi so prikazani v spodnjem prikazu.

 

-Rdeča črta prikazuje fekalni kanal

-Modra črta prikazuje vodovod

-Vijolična črta odcepi za sekundarne fekalne kanale

kohezijskiprojekti

Vsa dela bodo na območju KS Šmartno v Tuhinju predvidoma končana do konec letošnjega leta. Zavedamo se, da gradbišča vplivajo na vaš vsakdanjik, vendar se trudimo, da so dela narejena kakovostno ter predvsem v prid vsem občanom.

 

Pri izvedbi projektov, ki so sofinancirani iz kohezijskega sklada, se moramo striktno držati projektov v okviru pridobljenih gradbenih dovoljenj, sklenjenih pogodb z izvajalci del ter postavljenih terminskih ter finančnih planov. Za vsaka nepredvidena ali dodatna dela, spremembo trase oziroma za minimalna odstopanja od projektov, moramo postopati po navodilih kohezijske politike ter navodilih MOP-a, saj nam v nasprotne primeru lahko zmanjšajo zagotovljena sredstva, v najslabšem primeru pa lahko MOP odstopi od podpisanih pogodb o sofinanciranju. Zaradi navedenih dejstev nočemo,da bi bili kohezijski projekti tako ali drugače ogroženi.

 

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z izgradnjo komunalne infrastrukture lahko dobite na telefonski številki 01 831 82 08 (Marjana Kadunc) ali na elektronskem naslovu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., oziroma se oglasite v prostorih Občine Kamnik, Maistrova ulica 18, Kamnik (nad avtobusno postajo).

 

Terminski plan gradbenih del Šmartno

(13.7.2016)

Plan izvedbe del v Šmartnem je sledeč:

1.)    Cesta od glavne državne ceste do kapelice

Priprava voziščne konstrukcije, postavitev jaškov na višino v tem tednu. Grobi asfalt v roku 14 dni.                      

2.)    Cesta na ključ:

Začetek del 15. 8. 2016. Dela bodo potekala cca. 2 mesca. Grobi in fini asfalt (kompletno za obe cesti) v prvem delu oktobra.

3.)    Vodohran Šmartno

Gradbena dela bodo zaključena v 10 dneh. Sledijo obrtniška dela (kamen, keramika, epoxi, PVC vrata). Inštalacije se montirajo v septembru.

4.)    Črpališče Šmartno

Gradbeni del je zaključen, dokonča se še zunanja ureditev. Izvedba epoxi-ja in slikopleskarski del do konca julija.  Inštalacije se montirajo v septembru.

 

 

Nekaj novosti v oktobru in novembru 2015

(12.12.2015)

1 predsednik in namestnica

Svet KS Šmartno je imel 6. sejo v torek, 13. 10. 2015 in bil seznanjen oziroma obravnaval naslednje:

- čistilna akcija, ki je bila izvedena v mesecu marcu je bila slabo obiskana in ni prinesla pričakovanih rezultatov;

- KS je »postavila« svojo spletno stran, preko katere je mogoče spremljati delo v krajevni skupnosti.  Po vaseh in zaselkih se pridobi e-naslove krajanov, ki želijo prejemati obvestila in informacije na ta način;  

- GD Šmartno ureja vse potrebno za nabavo in montažo defibilatorja;

- bankomat v Srednji vasi bo še naprej v funkciji; v Šmartnem in Snoviku je bil »ukinjen« zaradi nerentabilnosti;

- KS Šmartno je podprla šolski projekt šole v naravi v višini 10€ na učenca;

- Občina Kamnik je financirala izgradnjo drugega dela ceste (od mostu Gradišče do glavne ceste) in okolice v Šmartnem; pri tem je bil dodatno popravljen tudi most proti Gradišču, žleb Doma krajanov in robovi cestišča; 

- KS Šmartno bo poskrbela, da se montira tabla z oznako Gradišče;

- KS in ŠD Šmartno so izvedli nekatera dela na športnem igrišču (klopi, mreža za golom, mreže za koše, orodje, koši za smeti, kosilnica, drugo);  

- KS si prizadeva pridobiti sredstva za energijsko sanacijo stavbe Doma krajanov in bo pridobila predračun za sanacijo oken in fasade;

- v Gradišču je na novo popravljen most; nameščen je kontejner za posipanje cestišča in ogledalo; 

- predsednik KS je s predstavnikom občine g. Seršo opravil ogled ostalih mostov v KS Šmartno; o tem je izdelan zapisnik, ki je bil posredovan na ARSO in Hidrotehnik; 

- prve dni začetka pouka v OŠ je šest občanov opravljalo naloge redarstva pri prihodu in odhodu otrok v šolo in iz nje;

- v mrliški vežici je popravljen WC kotliček;

- najemnik prostorov KS za potrebe glasbene šole Slovenski ekspres plačuje mesečni najem v višini 25€;

- v prostorih KS imajo telesno vadbo »podeželske žene«; najem je 1€ na osebo za posamezen obisk;

- Krajevna skupnost bo finančno podprla Miklavžev tek v višini 200€.

- vodstvo KS se bo do novega leta sestalo s predstavniki društev, zavodov, občine in drugih organizacij, ki so pomembne za Šmartno; pogovorili bi se o skupnih aktivnostih in sodelovanju.

 2 eko otok

Občina Kamnik veliko pozornosti namenja tudi ravnanju z odpadki, kar je pohvalno. Na fotografiji je nov, tako imenovani eko otok. V kolikor je želja krajanov po dodatnih mestih za odlaganje smeti, naj to sporočijo vodstvu KS Šmartno. 

3 most Gradie

V naselju Gradišče je na novo popravljen most.

4 ko za smeti

Na nekaterih mestih v Šmartnem so na novo nameščeni koši za smeti. Pomembneje je, da jih je pripravljen prazniti hišnik OŠ Šmartno Lojze Slapnik. Zelo pohvalno.

5 naslovnica sportniki

Vsako leto v Šmartnem poteka srečanje športnikov Slovenije. Pri tem sodeluje kar nekaj društev in organizacij, predvsem ŠD Šmartno, Terme Snovik, OŠ Šmartno, Društvo dogodek Kamnik in TD Tuhinjska dolina. Omenjeno srečanje je bilo organizirano dvanajstkrat, vse od leta 2003. V ta namen je tudi nastala knjiga na 272 straneh.

6 biatlonci SLO

Biatlonska reprezentanca Slovenije je reden gost športnih srečanj v Šmartnem. V ta namen smo jo obiskali in jim podarili omenjeno knjigo. Še enkrat več smo se lahko prepričali o človeških vrlinah vrhunskih športnikov.

7 postajalia Tuhinjska dolina

Na avtobusnih postajališčih v Tuhinjski dolini so bile izdelane nove lesene čakalnica za avtobus.  V KS Šmartno je večina postajališč urejenih. Upamo, da bodo postajališča urejena na vseh mestih v Tuhinjski dolini.

8 cesta Bu Gradie

Del stare ceste med Bučem in Gradiščem je Komunalno podjetje na novo posulo s peskom in uredilo. Po omenjeni cesti je za rekreacijo željne prav lepo sprehajališče.

(tekst in foto J. Arko).

Dogodki v septembru 2015

(8.10.2015)

 

otvoritev stadiona

Otvoritve prenovljenega stadiona v Kamniku sta se med drugimi udeležila tudi predsednik KS Šmartno Primož Mali in predsednik ŠD Šmartno Matjaž Hribernik. Stadion je dobil novo podobo atletskega stadiona v soboto 5. Septembra 2015.

cesta Vrhac

Občina Kamnik in izvajalec del Žurbi team so zaključili gradbena dela pri sanaciji plazu pod občinsko cesto Laze-Vrhač. Dela so bila izvedena skladno s projektno-tehnično dokumentacijo. V oktobru bodo namestili še varovalno ograjo. Z zaključkom del bo mogoč krožni promet Stebljevek Laze v obeh smereh.

Na podlagi javnega razpisa je Občina Kamnik sofinancirala zunanjo ureditev športnega igrišča v Šmartnem v Tuhinju. Krajevna skupnost je kupila nove mreže za gole in koše, nameščena je nova lovilna mreža za golom pri vhodu, kupili so nov kosilnico za urejanje okolice igrišča in več manjšega materiala. Za urejanje igrišča in njene okolice je občina v letošnjem letu Krajevni skupnosti Šmartno zagotovila 1.500 €. V soboto 3. oktobra je bil odigran tudi veteranski turnir ekip iz Tuhinja, Blagovice in Šmartnega.

cesta Laze Smartno

V mesecu septembru je bil na cesti Laze – Šmartno izdelan podporni zid in obnova dela cestišča.

ciscenje ceste

Šimenc Martin in Blaž sta se izkazala in očistila posamezne dele ceste v Stebljevek. Kar precej ur sta vložila v skupno dobro. Vredno pohvale (tekst in foto J. Arko).

Rekonstrukcija ceste v Šmartnem v Tuhinju

(4.9.2015)

V teh dneh se zaključujejo dela na projektu »Ureditev javnih poti v naselju Šmartno v Tuhinju«. V letošnjem letu je izvedena druga faza celotnega projekta. Izvajalec KPL d.d. iz Ljubljane je izvedel rekonstrukcijo vzhodnega dela ceste skozi vas Šmartno. Urejeno je tudi parkirišče pred domom krajevne skupnosti. Kljub temu, da se je bilo med samo izvedbo potrebno dogovoriti za nekaj dodatnih del, na osnovi predhodne uskladitve med Krajevno skupnostjo Šmartno, projektantom, izvajalcem in nadzorom, je delo potekalo brez težav, hitro in strokovno, za kar gre zahvala izvajalcu in nadzoru, pa tudi prebivalcem Šmartnega v Tuhinju (vir: Občina Kamnik, foto J. Arko)

cesta konec